Гурток «Вчимося медіаграмотності» Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району.
Керівник гуртка Ковтун Валентина Яківна, завідуюча шкільної бібліотеки. Основною метою роботи гуртка є формування медіаграмотності молодшого школяра засобами медіаосвіти; навчання дитини спілкуванню із засобами масової комунікації в процесі соціалізації; розвиток навичок: шукати, осмислювати, опрацьовувати, аргументувати, адаптувати, формувати, здобувати та використовувати інформацію з різних джерел.

Програма занять орієнтована на ознайомлення учнів з основними етапами історії розвитку феномену медіакультури; формування практичних умінь: пошуку необхідної та відсторонення від непотрібної медіаінформації, створення власних медіа текстів.

Інформація про засідання гуртка висвітлюється на сторінці групи «Бібліотека Миколаївської загальноосвітньої школи №1 імені Олега Ольжича»
https://www.facebook.com/groups/120856056554207