Загальна інформація

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Територія обслуговування.

Свідоцтво про державну реєстрацію

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Кількість учнів станом на 10.01.2022 - 1102: 1-4 класи - 527 учнів; 5-9 класи - 479 учнів; 10-11 класи - 96 учнів.

Форми здобуття освіти: інституційна (очна (денна), з використанням технологій дистанційного навчання); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Освітній процес

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені освітньою програмою

Мова освітнього процесу: українська.

Річний план роботи школи на 2021-2022н.р.

Річний план роботи школи на 2020-2021н.р.

Про звільнення від ДПА 2020-2021н.р.

Вибір підручників

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами та наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу.