Спільнота учителів початкової школи – агенти змін НУШ, що майстерно надихають і вмотивовують у створенні нової української школи, інклюзивній освіті, “НПП Інтелект України”.​

Формула нової української школи

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Ключова мета НУШ — створити школу, «у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті».

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.

Новий Закон “Про освіту” передбачає такі ключові компетентності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

НУШ – це коли ранок починається з кола друзів , цікаві тематичні дні , уроки на свіжому повітрі , дослідження та багато іншого. НУШ – це кола в яку хочеться ходити щодня!

НПП "Інтелект України"

“Інтелект України”  – це програма, яка реалізує ідею всебічного розвитку особистості дитини, ідею формування успішного громадянина, патріота, інноватора, ідею партнерства… Це школа радості та успіху.  Учні, які навча.ться за НПП “Інтелект України”,  думають і діють позитивно, беруть на себе відповідальність за успіх у навчанні. Вони пам’ятають, що без щоденної сумлінної праці неможливе успішне й щасливе життя. Їх гасло “Не кажи “не вмію.”, а кажи “навчуся!” 

З 2016 н.р. у нашому навчальному закладі педагоги  почали працювати за  Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України». На сьогоднішній день вже 8 класів початкової школи успішно крокують стежинками “Інтелекту”

Вчителі переконалися у тому,  що завдяки проєкту, діти набувають навичок, необхідних для  роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів  – сприйняття, пам`яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра – цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо                 Позитивним є і те, що  програму побудовано так, щоб зберегти оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов`язкових уроків фізичної культури, кілька разів упродовж кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

Підготовчі заняття у Школі розвитку особистості «Інтелект України» у  рамках Всеукраїнського науково-педагогічного проекту, спрямованого на виявлення і плекання обдарованої дитини в умовах нової сучасної школи.

Заняття проводяться висококваліфікованими педагогами, учителями, які володіють інноваційними технологіями. У програмі передбачено оволодіння учнями навичок читання, розвитку логічного мислення, уваги, дрібної моторики та пам’яті, формування зв’язного мовлення.

Запис на підготовчі заняття здійснюється за адресою ул. Айвазовського, 8 (приймальня школи), т. 634554.

Інклюзивне навчання

Індивідуально-корекційно-розвиткова робота яку проводять психолог, логопед:

«Навчання через дію» отримання знань в процесі побудови та дослідження моделей, розвиток дрібної моторики, просторової уяви, навичка роботи в групі

Учні з ООП є активними учасниками позакласних заходів:

Проводиться постійна консультативна робота з фахівцями щодо запровадження інклюзивного навчання:

Маючи конкретну ціль або намір, людина відчуває себе здатною побороти будь-які проблеми, тому що, в ній живе її майбутній успіх.

А.Адлер